Uwaga

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (DPS Nr 2 Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno.

         (Tel. Kontaktowe 13 43219 10, 13 4204510, adres poczty elektronicznej email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

  1. Pozyskane dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit c RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – (tj. przepisy szczególne ustawy o pomocy społecznej).
  2. Pani/Panadane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności instytucji).   
  3. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest wymagane, ponieważ wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego i realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, wynikające z przepisów prawa zawartych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w DPS Nr 2 Krosno, przez okres wymagany w związku z kategorią archiwalną. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
  5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

17.05.2018

 

W dniu dzisiejszym skorzystaliśmy z wystawy biblii. Ofertę tą przygotowała Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Była to nietypowa wystawa i niecodzienne zwiedzanie, ponieważ można było dotknąć eksponatów. Wystawa przedstawia w jaki sposób i w jakiej formie Pismo Święte dotarło do naszych czasów zanim zostało zamknięte w okładki i wstawione na nasze półki. W skład wystawy wchodzą między innymi biblia która waży ponad 11 kg, bądź też biblia bardzo współczesna i kontrowersyjna, której głównym celem poprzez język jest dotarcie do młodzieży.

 

 

 

14.05.2018

 

Tuż po śniadaniu Nasz Dom odwiedziła grupa studentek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, kierunku Pedagogiki Społęczno Opiekuńczej, które poprowadziły wspólnie z Naszymi Mieszkańcami zajęcia manualne, wykorzystując różnorodne techniki plastyczne.

 

11.05.2018

 

W dniu dzisiejszym wybraliśmy się do Reginalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie gdzie odbywał się Przegląd Zespołów Tanecznych "Kaczucha 2018". Mieszkańcy z dużą ciekawością usiedli na widowni i podziwiali niezwykłe wyczyny taneczne młodych aktystów.